Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over een toekomstige of huidige garage, recreatiewoning, veranda, mantelzorgwoning, tuinkantoor, atelier aanbouw of woning. Zoek dan niet verder, op deze pagina biedt Goed Verblijven u uitkomst. Wordt uw vraag toch niet beantwoord, dan kunt u deze vraag vrijblijvend direct vragen aan het personeel van Goed Verblijven.

Heb ik een vergunning nodig?
Afhankelijk van uw situatie heeft u een vergunning nodig. Als u een woning voor permanente bewoning wilt bouwen heeft u een bouwvergunning nodig.

Een mantelzorgwoning, tuinkantoor, garage of recreatiewoning kunnen in veel gevallen vergunningsvrij bij een bestaande woning worden gebouwd.

In het geval het niet volledig duidelijk is kunnen wij u helpen met uw vergunningsaanvraag. Hiervoor kunt u de onderstaande link volgen:
Vergunningsaanvraag

Wat is een mantelzorgwoning?
Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt, een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger wordt gerealiseerd. Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning. We onderscheiden vijf verschillende situaties waarin een mantelzorgwoning in of bij een woning kan worden gerealiseerd.

1. Een bestaand gedeelte van of een bijgebouw bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde wordt geschikt gemaakt voor bewoning (bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis).
2. Ten behoeve van de verzorging wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgrelatie) een zorgunit aan de woning van de mantelzorger of verzorgde geplaatst met daarin een slaap- en/of een badkamer.
3. Ten behoeve van het verlenen van mantelzorg wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgrelatie) een zelfstandige mantelzorgwoning (eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken) op het erf bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde geplaatst.
4. Het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voorzien van een permanente aanbouw die onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, waarin de verzorgde of de mantelzorger wordt gehuisvest;
5. Bij het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voor de huisvesting van de verzorgde of mantelzorger een permanent bijgebouw gerealiseerd, dat geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw.
meer informatie

 Moet het hout behandeld worden?
Niet alle houtsoorten hoeven behandeld te worden. Enkele houtsoorten die gewoon onbehandeld gebruik kunnen worden zijn:
– Eiken hout (zal vergrijzen);
– Western red Cedar (zal vergrijzen);
– Lariks;
– Douglas;
– Waxedwood (deze houtsoort is al standaard behandeld).

Deze onderhoudsarme houtsoorten zijn hierdoor een uitstekende keuze voor het gewenste bouwwerk.

Uiteraard zijn er ook houtsoorten die wel behandeld zullen moeten worden. Hierover geven wij u graag advies.

Voor meer informatie kunt u op de onderstaand link klikken:
Materiaalkeuze

Welke gevelbekleding is het meest geschikt voor een mantelzorgwoning?
Voor een mantelzorgwoning adviseren wij u een onderhoudsarme gevelbekleding. Enkele onderhoudsarme gevelbekldingen zijn:
– Cedar rabat, rhombus of potdeksel;
– Cedral gevelbekleding;
– Lariks rabat, rhombus of potdeksel;
– Douglas rabat, rhombus of potdeksel;
– Eikenhouten gevelbekleding.

Deze gevelbekledingen hebben stuk voor stuk weinig onderhoud nodig. Dit is ideaal voor een mantelzorgwoning.
Materiaalkeuze

Hoe moet een mantelzorgwoning gefundeerd worden?
De fundatie van een mantelzorgwoning is afhankelijk van de draagkracht van de grond en het gewicht van de mantelzorgwoning. De fundatie kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Enkele veelgebruikte fundaties zijn:
– Azobé ringbalk met piketten;
– Betonvloer;
– Schroefpalen;
– Heipalen.

Graag helpen wij u met het bepalen welke fundatie voor uw bouwwerk het beste is.

Hoeveel kost een mantelzorgwoning?
De prijs van een mantelzorgwoning is afhankelijk van uw wensen. Wenst u het model volledig sleutelklaar (dit houdt in dat u alleen nog hoeft in te richten) zal dit uiteraard meer kosten dan een casco mantelzorgwoning. Hierdoor varieert de prijs van een mantelzorgwoning € 1.000,- tot € 2.000,- per m². meer informatie

Hoeveel kost een recreatiewoning?
De prijs van een recreatiewoning is afhankelijk van uw wensen. Wenst u het model volledig sleutelklaar (dit houdt in dat u alleen nog hoeft in te richten) zal dit uiteraard meer kosten dan een casco recreatiewoning. Hierdoor varieert de prijs van een recreatiewoning € 1.000,- tot € 2.000,- per m².

Wanneer is er sprake van mantelzorg?
Er is sprake van mantelzorg als intensieve zorg of ondersteuning die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

Is er altijd een omgevingsvergunning nodig voor een mantelzorgwoning?
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning.

Het bijbehorend bouwwerk mag aan de achterzijde van de bestaande woning vast worden gebouwd of als apart beouwwerk in de achtertuin. De maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw is afhankelijk van de oppervlakte van het achtererf. Het bebouwingsgebied is het achtererf plus eerdere uitbreidingen en aanbouwen bij het hoofdgebouw. Op grotere erven is vergunningsvrij bouwen meer toegestaan.

Enkele regels zijn:
– Bij een bebouwingsgebied tot 100 m² geldt een maximum van 50% van het bebouwingsgebied;
– Bij een bebouwingsgebied van 100 tot 300 m² is het maximum 50 m², vermeerderd met 20 van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m²;

– In het geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m² is het maximum 90 m² met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van in totaal 350 m²;

– Voor een mantelzorgvoorziening in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) zijn de mogelijkheden nog iets ruimer. Als voorwaarde geldt dan wel dat het gaat om een bijbehorend bouwwerk dat geheel of in delen kan worden verplaatst. Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Menu