Logo Goed Verblijven

Hoe groot mag een mantelzorgwoning zijn?

GROOTTE MANTELZORGWONING

De grootte van een mantelzorgwoning is afhankelijk van de locatie. Allereerst moet er gekeken worden of de mantelzorgwoning in het buitengebied (buiten de bebouwde kom) of binnen de bebouwde kom gebouwd gaat worden.

MANTELZORGWONING BINNEN DE BEBOUWD KOM

Wanneer het gebouwd wordt binnen de bebouwde kom zijn de regels van bijgebouwen van toepassing. Zie voor uitgebreide informatie hierover onze pagina over vergunningsvrij bouwen.

Samengevat is hier de grootte van het achtererf (hetgeen 1 meter achter de voorgevel van de woning ligt) van belang. Uit de grootte van het achtererf zal blijken hoe groot een mantelzorgwoning mag zijn en hoeveel vierkante meters er vergunningsvrij gebouwd mag worden. Wanneer u het oppervlakte van uw achtererfgebied weet, is het onderstaande hier van toepassing:

Voor een bebouwingsgebied van groter dan 100 m² en kleiner dan of gelijk aan 300 m²: 50 m², vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Is een bebouwingsgebied groter dan 300 m², dan mag 90 m² worden bebouwd, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m² tot een maximum van 150 m².

MANTELZORGWONING BUITEN DE BEBOUWDE KOM

Een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom mag onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij 100m2 groot zijn. De eis die daarbij komt kijken is echter wel dat, indien de functie mantelzorgwoning niet van toepassing is, het gebouw verwijderd dient te worden.

U kunt naast die mogelijkheid ook een mantelzorgwoning bouwen onder de voorwaarde van vergunningsvrije bijgebouwen. Deze mag dan maximaal 150 m2 groot zijn, afhankelijk van de grootte van de kavel en het reeds aanwezig zijn van bijgebouwen.

De mantelzorgwoning mag, indien u dit bouwt onder de noemer vergunningsvrije bijgebouwen, blijven bestaan. Echter kan de gemeente dan eisen dat de badkamer of keuken onklaar gemaakt wordt zodat er niet permanent meer in gewoond kan worden. Uiteraard is het dan nog wel uitstekend bruikbaar als tuinkantoor, buitenverblijf etc. Indien het bestemmingsplan het toelaat zou u ook kunnen kijken of het geschikt gemaakt kan worden voor B&B.

ONDERZOEK HOE GROOT EEN MANTELZORGWONING MAG ZIJN

Gezien de hoogte van de investering van een mantelzorgwoning en de complexiteit van het bepalen van de grootte, raden wij een deskundig onderzoek aan. Goed Verblijven kan in zo’n onderzoek het bestemmingsplan bestuderen, kadastraal de mantelzorgwoning intekenen en contact leggen met de gemeente. Zodoende bent u 100% zeker van de legaliteit van de mantelzorgwoning, waarbij het woongenot zal toenemen omdat u zich daar geen zorgen meer om hoeft te maken.

Indien het niet mogelijk is om vergunningsvrij te bouwen, kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden met een vergunning. Wij gaan graag de uitdaging aan om de vergunning aan te vragen en de woning te realiseren.

Neem contact met ons op zodat wij u deskundig kunnen adviseren aangaande de werkwijze en de mogelijkheden binnen vergunningsvrij bouwen.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je graag!

Gerelateerd

Houten garage Alphen aan Den Rijn

Verschil tussen lariks en Douglas

Bekijk voorbeeld

Doordat Lariks en Douglas vaak genoemd worden in één zin en deze houtsoorten veel van elkaar weg hebben, kan het lastig worden om de verschillen tussen deze houtsoorten te weten. Er zijn echter, maar enkele overeenkomsten.

Houten atelier, tuinkantoor, mantelzorgwoning, recreatiewoning Emst

Inrichting van uw nieuwe verblijf

Bekijk voorbeeld

Bij een mooi nieuw verblijf hoort een mooi interieur. Een interieur is iets waar u elke dag weer tegenaan kijkt. Het moet dus een mooie en stralende inrichting zijn waar u elke dag weer opnieuw blij van wordt.