Pre mantelzorgwoning bouwen

Aan het kopen van een mantelzorgwoning gaat altijd een heel proces vooraf. Veelal worden de mantelzorgwoningen gebouwd in de tuin van naaste familie. De behoefte van een mantelzorgwoning kan ontstaan door de zorg zodoende te garanderen voor uw naaste familielid of vrienden. Kortom een mantelzorgwoning is een mooi initiatief om alleen maar ook samen met uw familie te wonen op een kavel.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Voordelen:

  • Snelle bouwtijd
  • Ecologische verantwoord
  • Hernieuwbare grondstof
  • Kostentechnisch interessanter
  • Warme/natuurlijke uitstraling
Houten recreatiewoning, tuinkantoor Wouwse plantage

Pré mantelzorgwoning
Wanneer u overweegt om een mantelzorgwoning te kopen is het prettig wanneer u dat kunt doen terwijl u nog vitaal/energiek en gezond bent. In het verleden werd er echter door de gemeentes een doktersverklaring vereist waardoor het bouwen van een mantelzorgwoning steeds moeilijk wordt indien u nog gezond bent. De praktijk leert echter dat wanneer de gezondheid afneemt men het verhuizen en aanschaffen van een mantelzorgwoning te intensief vindt waardoor dit vaak niet meer gedaan wordt. Dat is jammer zeker omdat de zorgbehoevende dan moet blijven wonen in een vaak te groot huis en verwijderd van de dierbare/familie. De zorg word zodoende grotendeels overgelaten aan de professionele zorg. Uiteraard is dat mogelijk maar juist tegen vereenzaming en het gevoel van ‘erbij’ horen en deel uitmaken van de familie is zo van belang. Wanneer er een mantelzorgwoning bij uw kinderen gebouwd wordt ontvangt u de extra aandacht en de dagelijkse hectiek van een levendig gezin/familie leven. Kortom uw wordt zo met liefde omringt.

Zoals genoemd is het verkrijgen van vergunning veelal afhankelijk van de gezondheidsstaat van de desbetreffende persoon. De overheid wil echter mantelzorgwoningen stimuleren en roept daar ook haar gemeentes toe op. Door het stimuleren van mantelzorgwoningen wordt de professionele zorg wat ontlast en werkt het tegen vereenzaming van ouderen. Diverse gemeentes staan momenteel ook open voor pré mantelzorgwoning. Dat betekend dat u een mantelzorgwoning kunt plaatsen op het moment dat u nog vitaal bent. Zodoende bent u de tijd voor en bent u eventueel al gesetteld voordat de eventuele mindere perioden aanbreken wanneer de gezondheid afneemt. Aan pré mantelzorgwoningen worden echter wel eisen verbonden zoals:

– De verzoekers zijn verwant aan de eigenaar van de bouwgrond;
– De verzoekers zijn 67 jaar of ouder;
– De pré-mantelzorgwoning wordt gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing of de bestaande bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan (zie ook vergunningsvrij bouwen)
– De nieuwe woning leidt niet tot een verslechtering van de woonsituatie in het algemeen.

Wanneer er wordt voldaan aan bovengenoemde regels is het zeker interessant om hierover in gesprek te gaan met uw gemeente en de mogelijkheden te bekijken.

Mantelzorgwoning houtbouw
Wanneer de mogelijkheid bestaat om een mantelzorgwoning te bouwen kunt u nog overwegen welke type bouw u gaat hanteren qua mantelzorgwoning. U kunt denken aan traditionele bouw (stenen muren) of een houtbouw mantelzorgwoning

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Gerelateerd

Menu