Logo Goed Verblijven

Pré mantelzorgwoning

Pre mantelzorgwoning dichtbij familie

Aan het realiseren van een mantelzorgwoning gaat altijd een heel proces vooraf. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat ouderen die nog geen directe zorg nodig hebben, wel alvast bij hun naasten willen wonen. Het bouwen van een pré-mantelzorgwoning maakt het mogelijk om alleen, maar ook samen met familie te wonen op een kavel. Bij Goed Verblijven realiseren we dit graag voor u. Wat uw wensen voor een pré-mantelzorgwoning ook zijn, wij zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt.

Goed voorbereid met een pré-mantelzorgwoning

Wanneer u overweegt om een mantelzorgwoning te bouwen is het prettig wanneer u dat kunt doen terwijl u nog vitaal en gezond bent. In het verleden werd er echter door de gemeentes een doktersverklaring vereist, waardoor dit op voorhand vaak nog niet mogelijk was.

De praktijk leert echter dat wanneer de gezondheid afneemt men het verhuizen en aanschaffen van een mantelzorgwoning te intensief vindt, waardoor dit vaak niet meer gedaan wordt. Dat is jammer zeker omdat de zorgbehoevende dan moet blijven wonen in een vaak te groot huis en verwijderd van de dierbaren/familie. De zorg wordt zodoende grotendeels overgelaten aan de professionele zorg. Uiteraard is dat mogelijk maar juist tegen vereenzaming en het gevoel van ‘erbij’ horen en deel uitmaken van de familie is zo van belang.

Voordelen pre mantelzorgwoning

  • Snelle bouwtijd
  • Ecologische verantwoord
  • Hernieuwbare grondstof
  • Kostentechnisch interessanter
  • Warme/natuurlijke uitstraling
Mantelzorgwoning, recreatiewoning Dalfsen

Vergunning pré-mantelzorgwoning

Zoals genoemd is het verkrijgen van een vergunning veelal afhankelijk van de gezondheidsstaat van de desbetreffende persoon. De overheid wil echter mantelzorgwoningen stimuleren en roept daar ook haar gemeentes toe op. Hierdoor wordt de professionele zorg ontlast en werkt het tegen vereenzaming van ouderen. Diverse gemeentes staan momenteel ook open voor pré mantelzorgwoning, zodat u bij familie kunt wonen op het moment dat u nog vitaal bent. Hier worden echter wel eisen aan verbonden, zoals:

  • De verzoekers zijn verwant aan de eigenaar van de bouwgrond;
  • De verzoekers zijn 67 jaar of ouder;
  • De pré-mantelzorgwoning wordt gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing of de bestaande bebouwingsmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan (zie ook vergunningsvrij bouwen)
  • De nieuwe woning leidt niet tot een verslechtering van de woonsituatie in het algemeen.

Wanneer er wordt voldaan aan bovengenoemde regels is het zeker interessant om hierover in gesprek te gaan met uw gemeente en de mogelijkheden te bekijken.

Pré-mantelzorgwoning laten bouwen?

Wanneer de mogelijkheid bestaat om een pré-mantelzorgwoning te bouwen, is het nog een overweging voor welk type bouw u kiest. Hierbij kunt u denken aan traditionele bouw (stenen muren) of houtbouw. Bij Goed Verblijven zijn we gespecialiseerd in houten bouwwerken. Sterk in advies, realisatie en duurzame bouw. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je graag!

Gerelateerd

Tuinkantoor modern Haarlem

Modern tuinkantoor

Bekijk voorbeeld

De laatste jaren merken we dat een modern tuinkantoor sterk in trek is. Een modern tuinkantoor wordt gekenmerkt door strakke belijningen en veel glas, waardoor het een eigentijdse en moderne uitstraling krijgt. We staan niet stil en passen ons voortdurend aan.

Huis bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Bekijk voorbeeld

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Dit wordt ook wel afgekort als ‘wet kwaliteitsborging’ genoemd. Bij alle vergunning plichtige bouwwerken is deze wet na 1 januari 2024 van kracht.