Logo Goed Verblijven

Wat is een mantelzorgwoning?

WAT IS EEN MANTELZORGWONING?

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt, een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger wordt gerealiseerd. Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning.

WANNEER IS ER SPRAKE VAN MANTELZORG?

Er is sprake van mantelzorg als intensieve zorg of ondersteuning die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

Met een mantelzorgwoning wordt een mogelijkheid geboden, om hulpbehoevende geliefden in uw eigen omgeving te verzorgen. Doordat dit op uw eigen terrein kan plaatsvinden, bent u altijd dichtbij en zal de zorgbehoevende niet veel onnodige veranderingen hoeven te ondergaan, terwijl deze in zijn eigen vertrouwde omgeving verpleegd kan worden. In sommige gevallen kan een vergunning vereist zijn, ook hier kunnen wij u in assisteren.

Mantelzorgwoning

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je graag!

Gerelateerd

betaalbaar tuinkantoor Maarn

Betaalbaar tuinkantoor

Bekijk voorbeeld

Een betaalbaar tuinkantoor is een trend die al een tijdje in opkomst is. Veel mensen werken tegenwoordig vanuit huis en het is belangrijk om een rustige en productieve werkplek te hebben. Een tuinkantoor vormt hier de ideale oplossing voor.