Logo Goed Verblijven

Mantelzorgwoning veelgestelde vragen

Mantelzorgwoning

Wilt u weten wat een mantelzorgwoning is en welke regels er gelden, bijvoorbeeld voor vergunningen? Op deze pagina geven we antwoord op (bijna) al uw vragen.

Een mantelzorgwoning is een kleine, zelfstandige woning op het terrein van een bestaande woning, bedoeld om zorg te bieden aan een familielid of naaste. Het stelt mensen in staat om dicht bij hun zorgbehoevende geliefden te wonen, terwijl ze toch een zekere mate van privacy en onafhankelijkheid behouden.

Belangrijkste regelgeving

  1. De mantelzorgwoning is bedoeld voor bewoning door maximaal één huishouden, waarbij dit huishouden uit hoogstens twee personen mag bestaan. Van deze personen moet er minstens één betrokken zijn bij het geven of ontvangen van mantelzorg.
  2. Het is uitsluitend toegestaan om de begane grond van de mantelzorgwoning als leefruimte in te richten.
  3. Is er nog geen sprake van mantelzorg? Dat noemen we pre-mantelzorgwonen of meergeneratiewonen. Voor deze woonvorm is een vergunning noodzakelijk. Een pré-mantelzorgwoning behoort tot de mogelijkheden.
  4. Bij twijfels of er sprake is van mantelzorg kan de gemeente om een verklaring vragen van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  5. De mantelzorgwoning mag na beëindiging van de mantelzorg niet meer permanent bewoond worden en in enkele situaties moet de woning zelfs compleet verwijderd worden.
  6. Het plaatsen van een mantelzorgwoning zonder vergunning is enkel toegestaan op het achtererf van een bestaande woning. De maximale grootte is 100 m². Indien u het als ‘bijgebouw’ in de tuin plaatst, mag het maximaal een oppervlakte hebben van 150m2.
  7. Indien u kiest voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en buiten de bebouwde kom van een dorp of stad woont, gelden er geen extra voorwaarden betreft de bebouwingsoppervlakte.

Veelgestelde vragen

Wordt uw vraag toch niet beantwoord, dan kunt u bellen naar +31 (0) 525 65 51 23 of de vraag stellen via ons contactformulier.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je graag!