Logo Goed Verblijven

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Dit wordt ook wel afgekort als ‘wet kwaliteitsborging’ genoemd. Deze wet verplaatst de toetsing van de bouwtechnische eisen van het bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Deze partij wordt ook wel de kwaliteitsborger genoemd. Bij alle vergunning plichtige bouwwerken is deze wet na 1 januari 2024 van kracht.

Wat is het doel van deze wet?

Het doel van deze wet is dat de kwaliteit van het bouwwerk gedurende het proces bewaakt wordt en gebouwd conform de voorschriften van het bouwbesluit. Met als uiteindelijke doel;

– Verbetering van kwaliteit (kwaliteitscontroles door aannemer zelf en kwaliteitsborger)
– Snellere doorlooptijd van de vergunningsprocedure
– Ontlasten van gemeentes waardoor de bouwvergunning sneller verleend wordt

Alle mogelijke facetten gedurende het proces moeten zowel per foto als paklijsten samengevat worden in een gebouw-gebonden bouwdossier.

Wat zijn de bijkomende kosten voor u als opdrachtgever?

Het bijhouden van het bouwdossier en alle bijkomende zaken zal erg intensief zijn. De kosten hiervan worden geraamd op zo’n 2% tot 4% van de gehele bouwsom! Goed Verblijven zal zoveel mogelijk informatie verzamelen waarbij de kwaliteitsborger vanaf de zijlijn het gehele proces kan volgen. Vervolgens zal de kwaliteitsborger ter plaatse op de bouw nog een inspectie uitvoeren om er zeker van te zijn dat de kwaliteit is zoals gewenst.

Leges

Omdat de private sector(aannemerij) door de WKB veel werkzaamheden ontneemt bij de gemeente, kunnen de leges lager worden. Het is echter de vraag hoe de gemeentes hiermee omgaan. In de markt gaan geruchten dat de leges gehalveerd kunnen worden, echter verdient de gemeente op dit moment veel aan de leges waardoor het de vraag is of de gemeente de leges ook echt zal halveren.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Verwachting vergunningsverlening 2024

De gemeentes zullen het e.e.a. moeten toetsen en goedkeuren. Met name in de planfase zal dit moeten gebeuren. De software waarmee de gemeentes dit hopen te doen zal beschikbaar komen voor ‘testen’ in het vierde kwartaal van 2023. Dit ICT project (waarmee de overheid niet de meest gunstige ervaringen mee heeft) zal dan getest moeten worden. Ook zullen de ambtenaren die  hier actief mee gaan werken opgeleid moeten worden om hiermee de vergunningen te kunnen verlenen. Na verwachting zal dit een issue worden waardoor de verwachting is dat er in het eerste en  misschien zelfs het tweede kwartaal aanzienlijk minder vergunningen worden verleend. Vandaar de oproep:

Wilt u bouwen in 2024? dien dan dit jaar z.s.m. uw aanvraag in zodat u Q1 of Q2 kunt bouwen!

Wet kwaliteitsborging

Bouwsom (duurder bouwen?)

Hoewel het idee achter de wet een mooi idee is, wordt het wel erg complex om al deze facetten vast te leggen gedurende het traject. Vandaar dat de verwachting is dat het bouwen onder deze wet zal zorgen voor een kostenstijging voor de opdrachtgever van zo’n 4%.

Goed Verblijven en WKB

Goed Verblijven ziet met vertrouwen deze wet tegemoet omdat de kwaliteitsstandaard momenteel al erg hoog is, waarbij duurzaamheid in onze genen zit. Deze wetgeving vergt echter wel veel administratief werk, hierdoor zal de werkbelasting toenemen. We zijn dus erg benieuwd welke (administratieve) uitdaging dit met zich gaat meebrengen.

Daarbij moet onze bouwer/timmerman, vastlegger en fotograaf gaan worden. Dit zal een behoorlijke mind-set gaan worden aangezien timmermannen graag een mooi bouwwerk wil bouwen en daarin niet belemmerd wil worden door al te veel administratieve werkzaamheden. Daarbij denken we dat de prijs van de bouwwerken significant gaat toenemen vanwege de inhuur van de kwaliteitsborger en de vele administratieve handelingen welke Goed Verblijven moet gaan verrichten. Desalniettemin laten we het vol vertrouwen op ons afkomen en gaan we de uitdaging met de nieuwe wet graag aan.

Wil u meer weten over de WKB? Neem dan contact met ons op. 

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Gerelateerd

Houten recreatiewoning, mantelzorgwoning Texel

Mobiele mantelzorgwoning

Bekijk voorbeeld

Wilt u een mobiele/verplaatsbare woning voor in de tuin of een (tijdelijke) zorgwoning, maar is vergunningsvrij bouwen geen optie meer? Het is mogelijk om tijdelijk een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen in de tuin of op het erf.

Houten, atelier tuinkantoor recreatiewoning mantelzorgwoning Heilige Landstichting

Voor het woord kwaliteit zijn veel betekenissen. Eén van de vele betekenissen van kwaliteit is: de mate van voldoening aan de norm van de klant. Zoals u wellicht heeft opgemerkt is dit wel een heel breed begrip en daardoor het woord kwaliteit maar een zwak woord.

Menu