Heeft u vragen? Bel 0525-655123 of Whatsapp Whatsapp ons op 06-82838759

Vergunningsvrij bouwen

Per 1 november 2014 is het gewijzigde besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Vanaf die datum gelden er ruimere regels voor het bouwen op achtererven zonder dat hiervoor een vergunning voor nodig is. Hieronder de belangrijkste punten.

Het belangrijkste is de diepte en hoogte van de aanbouw en uitbouw aan de achterzijde van het hoofdgebouw. De aanbouw of uitbouw mogen 4 meter diep en 5 meter hoog worden. Ook de niet aangebouwde bijgebouwen, zoals vrijstaande garages en bergingen, kan onder voorwaarden zonder vergunning een kapverdieping worden gebouwd. De regel is echter wel zodat in de regel alleen standaard zadeldaken of schilddaken mogelijk zijn. Een van de voorwaarden is dat als een bijgebouw is dat als een bijgebouw wordt voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger mag zijn dan 3 meter. De hoogte van de daknok is niet meer dan 5 meter en wordt verder begrensd door de formule: 

maximale daknokhoogte (m) = (afstand daknok tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3.

Hoe dichter bij de perceelgrens hoe minder hoog een dak dus mag zijn.Een belangrijk punt is dat een bestaand, eerder met bouw- of omgevingsvergunning opgericht bijbehorend bouwwerk nu ook vergunningsvrij kan worden uitgebreid. Voorwaarde is dat het bijgebouw in het achtererfgebied is gelegen. Om paal en perk aan het dichtslibben van het achtererfgebied te kunnen stellen, zijn maximale oppervlaktematen opgenomen. De maten zijn gekoppeld aan de grootte van het bebouwingsgebied: is een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m², dan bedraagt de oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken (al dan niet met vergunning verleend) tezamen maximaal 50% van dat gebied.

Voor een bebouwingsgebied van groter dan 100 m² en kleiner dan of gelijk aan 300 m²: 50 m², vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Is een bebouwingsgebied groter dan 300 m², dan mag 90 m² worden bebouwd, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m² tot een maximum van 150 m².

Nieuw in het Bor is het begrip "bebouwingsgebied": het achtererfgebied inclusief de grond onder het hoofdgebouw, zonder de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw. De grond onder de gebouwde aan- en uitbouwen telt bijvoorbeeld niet mee; deze zijn immers wel bij het hoofdgebouw gaan horen, maar niet bij het oorspronkelijk vergunde en opgerichte hoofdgebouw.

Achtererf bepalen
Hierboven een foto welke het achtererfgebied weergeeft middels de stippellijn.

Offerte aanvragenContact Vergunning aanvragen


De gewijzigde Bor houdt dus ook een verruiming van de vergunningsvrije bouwmogelijkheden op de achtererven in. In de regeling wordt een aantal nieuwe rekenformules geïntroduceerd. In een aantal gevallen zal het dus nog wel een hele rekensom vergen om te bepalen of een bijbehorend bouwwerk al dan niet vergunningsvrij gebouwd kan worden.

Zoals u ziet kan er veel zonder vergunning gebouwd worden, uiteraard kunnen wij ook anticiperen in het aanvragen van een vergunning etc. Kijk op onze website voor de geweldige bouwwerken welke u vergunningsvrij kunt plaatsen of met een omgevingsvergunning.

aanbouw
atelier en tuinkantoor
Houten garage

Kapschuur
schuur
Kapschuur

Ook op Instragram en Pinterest plaatsen wij inspiratiefoto's en tips. Volgt u ons daar al?