Wanneer mantelzorgwoning vergunningsvrij

Wanneer is een mantelzorgwoning vergunningsvrij?

Een mantelzorgwoning is vergunningsvrij indien er een doktersverklaring aanwezig is waaruit blijkt dat de zelfredzaamheid van de betreffende persoon verminderd is en de hulp die nodig is de gebruikelijke hulp overstijgt. In dat geval kunt u een doktersverklaring krijgen die aangeeft dat een mantelzorgwoning bouwen is toegestaan.

Wanneer u geen doktersverklaring heeft, kan er ook gekeken worden naar pré mantelzorg. Dit is van toepassing vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Eerst moet dan gekeken worden of de gemeente hier een beleid op heeft, dit verschilt namelijk sterk per gemeente.

Daarnaast is het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning afhankelijk van of er binnen of buiten de bebouwde kom wordt gebouwd. Buiten de bebouwde kom mag u vergunningsvrij een mantelzorgwoning van 100 m2 bouwen. Deze moet, indien de mantelzorgwoning niet meer van toepassing is, wel verwijderd worden. Een andere mogelijkheid is het bouwen van een mantelzorgwoning binnen de regels van het vergunningsvrij bouwen van een bijgebouw.

Naast deze twee mogelijkheden kan het ook zijn dat in overleg met de gemeente onder bepaalde voorwaarden een mantelzorgwoning gebouwd mag worden, ondanks dat u niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Hierbij is deskundig overleg noodzakelijk met de gemeente. Dit overleg voeren wij graag voor u. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten?

Neem contact op, wij helpen je met je vraag!

Menu