Logo Goed Verblijven

Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning bouwen

Bent u mantelzorger, bijvoorbeeld voor uw ouders? Een mantelzorgwoning van Goed Verblijven is een complete, zelfstandige woning die (tijdelijk) op uw eigen terrein wordt gebouwd. Zo is degene die u verzorgt altijd dichtbij. U kunt er echter ook zelf wonen. In dat geval verblijft de persoon die verzorging nodig heeft in de hoofdwoning. Het doel is om een passende en aangename leefomgeving te creëren voor zowel de zorgontvanger als de mantelzorger(s).

Er zijn verschillende opties voor mantelzorgwoningen:

 • Aanbouw: Een extra wooneenheid toevoegen aan een bestaande woning, vaak via een uitbreiding aan de zijkant of achterkant.
 • Tuinwoning: Een afzonderlijke woonunit in de tuin van het hoofdgebouw, variërend van een klein bijgebouw tot een volledig functionerend huisje met eigen voorzieningen, deze optie biedt meer privacy en onafhankelijkheid.
 • Achtererf woning: Een mantelzorgwoning gebouwd op het achtererf van het perceel van de zorgontvanger of de mantelzorger, vergelijkbaar met een tuinwoning maar specifiek geplaatst op het achterste gedeelte van het perceel.

  Mantelzorgwoningen

Is een mantelzorgwoning vergunningsvrij?

Een mantelzorgwoning mag onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning worden gebouwd. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de noodzaak van een doktersverklaring. Deze verklaring moet aantonen dat de persoon voor wie de woning bedoeld is, verminderd zelfredzaam is en meer hulp nodig heeft dan normaal. In situaties waarin geen doktersverklaring beschikbaar is, kan pré-mantelzorg worden overwogen. Dit is meestal van toepassing vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van het beleid dat de gemeente voert.

Een mantelzorgwoning met een oppervlakte van 100 m² is populair. Vaak is het mogelijk om deze grootte vergunningsvrij als tijdelijke woning in het buitengebied te plaatsen. Vergunningsvrij mag maximaal 150 m2 aan bijgebouwen gebouwd worden.

Welke regels gelden er nog meer?

 1. De mantelzorgwoning is bedoeld voor bewoning door maximaal één huishouden, waarbij dit huishouden uit hoogstens twee personen mag bestaan. Van deze personen moet er minstens één betrokken zijn bij het geven of ontvangen van mantelzorg.
 2. Het is uitsluitend toegestaan om de begane grond van de mantelzorgwoning als leefruimte in te richten.
 3. Is er nog geen sprake van mantelzorg? Dat noemen we pre-mantelzorgwonen of meergeneratiewonen. Voor deze woonvorm is een vergunning noodzakelijk. Een pré-mantelzorgwoning behoort tot de mogelijkheden.
 4. Bij twijfels of er sprake is van mantelzorg kan de gemeente om een verklaring vragen van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
 5. De mantelzorgwoning mag na beëindiging van de mantelzorg niet meer permanent bewoond worden en in enkele situaties moet de woning zelfs compleet verwijderd worden.
 6. Buiten stedelijke gebieden is het mogelijk om een mantelzorgwoning tot 100 m² zonder vergunning te bouwen. In sommige gevallen kan een mantelzorgwoning worden gebouwd binnen de regels voor vergunningsvrij bouwen van een bijgebouw.
 7. Indien u kiest voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en buiten de bebouwde kom van een dorp of stad woont, gelden er geen extra voorwaarden betreft de bebouwingsoppervlakte.

Voor de meest actuele regels en om te checken of je een vergunning nodig hebt, is het slim om contact op te nemen met de gemeente of het Omgevingsloket online te raadplegen. Als de situatie niet binnen de standaardregels valt moet er overlegd worden met de gemeente. De gemeente kan besluiten om toch toestemming te geven voor de bouw.

Mantelzorgwoning laten bouwen

Bij Goed Verblijven bieden wij onze expertise en oplossingen voor het bouwen van een mantelzorgwoning. Wij hebben veel ervaring met het bouwen van mantelzorgwoningen en kunnen u hierdoor goed adviseren. Onze focus bij het bouwen van een woning ligt op kwaliteit, duurzaamheid, innovatieve ontwerpen die comfort en functionaliteit combineren en maatwerk.

In ons assortiment vindt u projecten die wij hebben opgeleverd. Hier vindt u de casco prijzen en kunt u inspiratie op doen voor uw eigen mantelzorgwoning.

  Mantelzorgwoningen

Indeling van uw mantelzorgwoning

Als u een mantelzorgwoning laat bouwen is er wat betreft de indeling veel mogelijk. Om tot een ideale indeling te komen is het verstandig om uw wensen goed duidelijk te hebben.

Voorbeelden van wensen zijn:

 • een apart toilet
 • halletje als entree
 • één of twee slaapkamers,
 • een voorraadkast
 • een verdieping die gelegenheid biedt voor logés

Deze wensen kunnen wij dan vertalen in een plattegrond en daarbij maken wij een inschatting van de kosten. Om tot een ontwerp te komen is het belangrijk dat wij een goed beeld hebben van uw situatie. Het is daarom verstandig dat één van de medewerkers van Goed Verblijven bij u langs komt om de situatie te zien en uw wensen door te nemen.

Goed Verblijven levert maatwerk

Onze expertise in maatwerk betekent dat de mogelijkheden bijna onbegrensd zijn. We bieden een sleutelklare oplevering inclusief fundering, sanitair, keuken, en alle technische installaties zodat de mantelzorgwoning volledig aan uw wensen voldoet. Indien nodig ondersteunen we ook bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Bent u geïnteresseerd in een mantelzorgwoning of een ander type buitenverblijf? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen. Samen kunnen we uw wensen verkennen en de diverse mogelijkheden doornemen.

Meer weten? Bekijk ook deze veelgestelde vragen:

Meer zien?

Wilt u meer projecten zien, bekijk ons assortiment!